donderdag 13 oktober 2011

Ronny Naftaniel beschermt oorlogsmisdadigers

Het Centrum Informatie Documentatie Israël waar de Jood Ronny Naftaniel als directeur de scepter zwaait beschermt oorlogsmisdadigers. Meer precies beschermen Ronny Naftaniel en het CIDI 'key role' daders van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Kennelijk omdat het prominente Joden betreft. Het zijn 'big shot' Joden en Amerikanen geweest die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, misleiding en door verschaffen van gelegenheid, middelen en inlichtingen opzettelijk hebben uitgelokt. Ook zijn deze Joodse en Amerikaanse kopstukken anderszins opzettelijk behulpzaam geweest bij het plegen van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Omdat het onderwijs in Nederland over WOII en de Holocaust begint op een moment waarop de ontwikkelingen al decennia aan de gang zijn, is er in Nederland een onjuist beeld over de waarachtige toedracht bij en tijdens WOII en de Holocaust. Er zijn een aantal zeer relevante feiten die door Ronny Naftaniel en zijn CIDI opzettelijk aan het oog van iedereen ontrokken wordt gehouden. Die feiten houden verband met de opkomst van het Zionisme en de liefde van de Zionisten voor het antisemitisme als middel om Joden te verdrukken.

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust begint bij de stichting van 'the Jewish Society' en 'the Jewish State' door Theodore Herzl, Max Nordau en een honderdtal Joodse aristocraten tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. Niemand leest de officiële protocollen van dit congres. Daarom weet niemand dat Max Nordau Joden een volk van vervloekte bedelaars noemt. Ook keurt Nordau de algemene mensenrechten af die het gevolg waren van de Franse Revolutie en de filosofie van Rousseau omdat deze mensenrechten niet uit broederlijkheid voor de Joden ingevoerd waren. De smoes die Zionisten voor hun werk aanvoeren is dat dat ze daarmee antisemitisme bestrijden, terwijl zij zelf gelijke berechting afwezen door tegen de algemene mensenrechten te ageren zoals Nordau deed. De Zionisten waren ook tegen democratie en dankbaar voor slavernij, en spraken in het algemeen met dedain over Joden. Het zijn deze mensen geweest die ook de term 'Entartete Kunst' bedacht hebben, en de deportatie van Joden per treinen. Vooral goedkoop want de Joden moesten het zelf betalen. Deze mensen wilde antisemitisme in Europa omdat tevreden Joden nooit naar wereld getto Israël zouden verhuizen. Hun organisatie die ook Judea en Israël genoemd werd heeft de idee dat Joden niet assimileren en/of emanciperen konden en niet met andere volkeren konden samenleven in de harten en hoofden van geaccrediteerde antisemieten geïnjecteerd.

Het hebben over deze feiten mag niet van Ronny Naftaniel en zijn slaafjes van het Meldpunt Discriminatie Internet want dat is beledigend voor Joden. Joden klagen sinds de stichting van het Zionisme over het feit dat Zionisten de Joodse identiteit verloochenen en juist bewerkstelligen wat ze hypocriet zeggen te bestrijden: Jodenhaat. Ook vandaag klagen Joden over de voortgaande Nazi-collaboratie der Zionisten. Die collaboratie ging der mate ver dat er een munt is geslagen met aan de ene kant een Davidster en aan de andere kant een hakenkruis en in de rand de tekst: Ein Nazi Fahrt Nach Palestina. De Nazi's hadden respect voor de Zionisten. Zo veel respect dat zij bij en tijdens het vergassen van de zes miljoen Joden het Zyclon-B gebruikte wat afkomstig was van het bedrijf van de puissant rijke Joodse Bankiers familie Rothschild die volgens de Zionisten ook het financieel commando voerde over de legers van de vijf grote machten inclusief Duitsland.

Gelukkig zijn ondanks de jarenlange leugens en verhullen van de feiten door de Zionisten en hun Amerikaanse partners in crime de dagboeken van oppernazi Herzl bewaard gebleven. Ook de verslagen waarin gedetailleerd het transport van tientallen miljoenen dollars van de FED en Rockefeller en Shell naar Hitler beschreven staan, zijn openbaar. Hitler voerde het plan uit waar de Zionisten al sinds 1897 op uit waren: de ‘algemene compromisloze verwijdering van de Joden’ uit Europa. De Zionisten in Amerika droegen hieraan bij door onder andere met lobby te voorkomen dat Joden uit Europa naar Amerika konden emigreren. De Zionistische geschriften en de woorden van Joden zelf zijn het hardste bewijs van het feit dat die oorlog en die genocide een Zionistisch-Amerikaans project was. Nazi is niet voor niks de afkorting van het Joodse woord voor Europeaanse niet van de Israëlieten afstammende Joden: Ashkenazi. Overigens neemt Ronny Naftaniel het ook op voor terrorist, oorlogsmisdadiger en genocidale moordenaar, toevallig ook jood, Uri Rosenthal.

26 opmerkingen:

 1. 1) eer naftaniel Kan Men Zo Veel Criminele Feiten Bij Aangeven dat er Wetboeken van Strafrecht BIJ Geschreven Moeten Worden om de Lading van zijn 'culturele inbreng Juist te Beoordelen.

  Het Wel Meest Voorkomende Feit is Wel het Obstrueren in Criminele vereniging onder false flag ván valse voorwendselen én Schijnmoráál en valse beschuldigingen ...obstrueren saboteren vernietigen ván de Strafwettelijke Plicht Melding Aangiften Mededeling Openbaring Publicatie te Doén Ván Strafbare Feiten...Ván Terrorismen en Misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid ZÈLFS.

  Daar Ónder Vallen Mijn Inziens Òók Feiten Betrokken BIJ holocoustfraudes en holocoustterrorismen zo als Misbruik Staat Wet en Staatsmiddelen samenspan aan oorlogsmisdaden vruchtgebruik oorlogsmisdaden staatsterrorismen aanvallen Getuigen Wetenschappers Aangiftedoeners en vernietigen Websites en Informatie Getuigenissen Getuigen Verklaringen Daar Over.

  Laten We de hulp medewerking en samenspan aan verhullingen van meer oorlogsmisdaden en raciale terrorismen en samenspan en voorbereiding aan Genociden op de Palestijnse Bevolking even nog buiten Beschouwing alsmede heroinegebruik en misbruik en Baby sérierapes.

  Dán.....


  ""Deze mensen wilde antisemitisme in Europa omdat tevreden Joden nooit naar wereld getto Israël zouden verhuizen. ""

  Mensen Volken Ontevreden Ongelukkig Angstig Zorgelijk houden ...één der sterkste wapens van Terroristen en Misbruikers.

  Dán worden Mensen van zelf al Zoékende Náár Dè Deúr!
  ÈN ÈXTRÈÈMST MANIPÙLÈÈRBÀÀR! ( follow your shephard your good educated leader to the next Desert an Death please just pay your taxes and do your duty we care for the rest)

  Èén der meest gruwelijke Terrorismen in Déze aanpak IS > Joden ÀLS Babies en Kinderen al Verkrachten Misbruiken besmeuren.

  Dat geeft een Breuk met het Aangeboren Geluk Aangeboren Harmonie Aangeboren Vrede Aangeboren Veilig en Vreedzaam Wezen ZIJN.

  Vervolgens vervuld door rapes Misbruik en verprostitueringen onder familie clan´s en leiders > religious wettelijk afgedwongen Sinds ver voor de wetten van herodus de "Levende Dóódbrenger"al...Mét méést vileine haat agressie en wraakzucht.De Hersenspoelmeesters zorgen er daar bij al die tijd ook al vóór dát die emoties en neigingen "RACIÀÀL" gericht worden én ZÈLFS pèr Generatie doélgericht.Wié zong niét hava naguila arme joden? Daar zijn de Baby sérieraperabijnen cq rabbis dan dé spil en mafiabaronnen in...Hérsen spoélmeesters ...zonder dát vanwege eigen Misbruikt Zijn te weten vóór de elitekasten (Zware Trauma´s ZIJN ONBEWUST Òók BIJ Die Elite)... dat in stand te houden in zulks demonische mate dát joodse en laat Je maar Niks wijsmaken Òók andere Slachtoffervolken ze niet Dúrven Én Kúnnen Stoppen als ze Woningen binnen dringen om Pas Geborenen Hét Geluk Dàt Ze Brachten Ván GOD dé dás om te doén en hoeren van Ze te maken ...Kind hoéren > Slaven !...Zó gebeurde Dát Mij Thuis Òók!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 2) Enige Dat Mijn Moeder Kón bedenken in Haar dán Eigen Baby Toestand áls ze wéér kwamen en Zij die rabijnen en die elite weer Zag aankomen Wás "Oh We hebben hét niet goed gedaan'!
  Ze aanbad ze en dacht dat ze GOD waren en prevelde ZELFS gebedjes naar ze als die Ons ... Haar Kindtjes Weer een Dagje hadden láten Léven als We van school later weer Thuis Kwamen en Zij Kon Ontdooien van de Angst en Zorg Óm Ons!
  In ZO Èén Démónisch Hél was Zij Geboren en Opgegroeid Dat Ze Éèn van Haar Twee Dochterjes Dé Keel Dóorsneed toén Dié Tien Was om Haar te Verlossen ván de joodse Misbruiken Wetende wát vóór Hél dát was van uit Haar Eigen van Geboorte af áán Misbruikt zijn.
  Mijn Ander Zusje Stierf op Achtjarige Leeftijd in een snuffmovie Ván roman polanski met in de hoofdrollen dries van agt en roman polanski geheten "les temps du christ 1967" waar bij Ik mocht toé Zién immers toch op de nominatie Dát niet te overleven !

  Dé joodse staatsmafia die Ouders Mensen Volk veroordelen vóór Kinder misbruik sex met minderjarigen verkrachtingen...Vertellen Die Slachtoffers van hen ér niét BIJ Dát ze zélf tot en met 1920 officiéél wettelijk dwongen dé Èigen Kinderen te Verkrachten op straffe van nog Wél véél erger anders ...ÉN Ánderzijds ZÈLFS zélf tót GISTER NÒG! de herodus én nóg eerdere farao(én dát waren zelfs geen eens dé éérste er in)trauma´s der Mensheid. Dán kwam dé priester agent en áls Jé Héél Erge Pèch Hád dé joden Je wél even laten zien hoe het moét DÙS!
  DÀT ging eeuwen mét brandstapels Kruizigingen en mutilerende martelingen gepaard...Òok VÀN KINDEREN ...Wáár roman polanski´s dus simpelwég common Wáren !
  Óók VELE eeuwen ván dwangvoortplantingen en werden Onze Babies Al aan de semieten afrikanen en asiaten verkocht...Ván Dáár dé katholiéke voortplantingen als staartje van die Misselijkheden tot eind 17de eeuw en NÒG!
  Collectieve dwanghandelingen.Té Gruwelijk óm MEnselijk BEwust te worden ÉN ÀLS ... Dàn per onmiddelijk in Levensgevaar vanwege Zién ... Bewustzijn en Weten Dán Òók!
  Dè Vernieuwers Dé Verlichters Dé Verlossers hébben hadden Niét Vóor Niéts Zó Een HÒOG Sterfteratio!
  Òók Ónder dé joden ZÈLF!
  Vóór Ál Áls Ze Ook Nog Iets er Van Zeiden óf Blijk Ván Eigen Denken Gaven!

  Dús naftaniel is ook nog een Rennaissancemoordenaar een Heksen vervolger een inquisiteur des konings en kerk!
  Dé opvolger ván Dè Héksenhámer!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 3) Ná scheiding van kerk en staat 1920 werd dat "Vérkráchten" supposed "áls óf" afgeschaft en ging het ondergronds dóór op schoolreisjes en scholen die snel verplicht werden gesteld wáár dé ZÈLFDE koningen kerkvorsten media en bankentycoons rechters ovjs politici edel adel status elite priesters erfpolitici rabijnen massaal bij present zijn als de jaarlijkse drogeringen en gangbangs én tot hoér én zuigslaaf maken der schoolkinderen weer beginnen.

  Tegelijk laten ze Ons dóódrotten en met de Gevolgen én gebakken peren zitten en vóor opdraaien wát ze Ons ZÈLF aan deden eeuwenlang al. ´t IS zelfs hun economié ...Óns Leed!
  Vérvolgen Ons ZÈLFS chronisch áls pedofiélen én homofiélen.
  Ik Bedoél > Zó Een Geschiedenis Behoeft "Aufklärung" Daar Mee de Ouders Die aan een dwanghandeling ten prooi vallen Weten Wát er Speelt en Dán GÈÈN STRAF MAAR HULP Verdienen.
  Vergis Je Niét We zoúden een Democratie Hébben Hóor ...We worden al vele eeuwen gemend door een strikt hierarchisch foreign kastenstelsel Sinds dé farao´s die 2800 jáár geleden definitiéf een ander stulpje moesten zoeken ná Afrika definitiéf uit geschopt te zijn...Het Zó Veel Honderdste Land Kontinent dát ze weg joeg!
  Zij waren zijn ook dé adel de koningshuizen de keizerrijken dé kerken dé wétgevers dé Kindér Schenders (iets Wát WIJ NIÈT Deden en Zelfs Dieren Zelden doen) ...dát brachten ze immers zélf alsmede dé fake goddiensten en christendom ná Christus afgeslacht te hebben en al Zijn Reincarnaties gedwarsboomt te hebben met onder andere de kersteningen(Babies verkrachten en gruwelijk martelen(Ribbetjes Armpjes Bééntjes breken Béwustelóos sláán en verstikken in hun besneden pikken en torturen met gloeiende staven en paardehaar etc etc etc)) verzuipen en réaniméren))).Zó verging het Mohammed én de islam Òók én Lao Tse en het Chinese Volk Òok ...just an other Baby rapejewtoolreligion!

  Dáár méé Hele Volken vóor ALTIJD ondérwérpende áán diréct machiavelliaanse absolute macht gezag en controle mét een TOTALE greep op de Zielen én Zaligheid der Mensen!... Dé DUIVEL!
  Buitendién leggen de joodse mafia dát - Baby en Kinder verkrachtingen - ook op heel slinks via dé Wijkterrorismen en laten zich bijstaan in de Volksverkrachtingen door afrikanen islamieten asiaten etc wát maar geil en gewetenloos IS en er extra én primair vóór geimporteerd worden áls medeonderrdrukkers! Die Misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid worden van uit staat en regeringen politiék de Duivelse handen boven de collaborateurshoofden gehouden ook in dé prostituties en distributies van hun drugs als heroine en alcohol.Zó vergingen dé Indianen Òok ... lang ná de Blanke Volken!

  Volken mét volken plunderen verkrachten vernietigen én vica versa als Men de Nieuwsberichten en bomtapijten Bedenkt.
  ENIGE Rode Lijn in Deze verwikkelingen > De Volken Dé Dóód de rekeningen de Schaden en schuld ÈN de joodse cq asiatische elite (banken industrie adel staatsmafiacellen) Dè winsten en onschuld! IS DÀT NIÈT ZO Dàn zorgt hun chronisch eeuwige Boek en Getuigen verbrandende kristallnacht er zélf wel voor dat Alle Waarheden onder hun Leugens Bedrog en Valse geschiedschrijvingen bedolven worden...Wáár Bij dé Baby en Kinder Verkrachtingen en Hersen spoelingen(Identiteitsroven Eigenheid afnemen(staatshoeren maken) haatzaaien tegen de Verkeerden )) mét Misbruik schoolsystemen en staats en media en religiesystemen Wél hét machtigste en meest destructieve wapen zijn! ...Men Groeit Óp in één ware gesloten kosmos Ván Bedrog waar in joden dé goden zijn.
  Mede naftaniel IS Zulks firelighter!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. 4) In werkelijkheid zullen We Ván die staats en wetsboys en girls(bij Discriminerend incestmafiakaste mét erfopvolgingen Oók NÒG) natuurlijk NOOIT Een "Aufklärung een Uitleg Èén Rennaissance Mogen Verwachten.

  Wát ze wél doen IS Óns dé zwarte piet én Gevolgen Als Dwanghandelingen ziekten handicaps verslavingen zelfmoorden Geestesziekten Alcohol tabak drugsverslavingen Sociale Zorgnoden er uit voortvloeiende en Misdaden Armoeden Hulpelóosheden Onzélfstandigheden en Kosten rassenhaat oorlogen onrusten van eigen Misdaden vóór de Voeten gooien én ZÈLFS ÀLS politieke items en belang aanvoeren en ér mooi wéér méé spelende 4000 tot 24.000 euro pér MÀÀND én méér ÁLTIJD MÈÉR áán binnen slepen plunderén én Róven.Aan HÈT nógmaals kapotmaken en vals beschuldigen ván de al Slachtoffer ZIJNDE MENSEN ÉN VOLKEN!

  ZÒ vreten ze zich VOL aan de Gevolgen Voor de Volken VAN HÙN MISDADEN ...Misdaden Plegen ÓM eigen belang status Pseudobelangrijkheid én bestáánsrécht in stand te houden cq te veroorzaken...Èn Slachtoffervolken gegijzeld en onderdrukt ter zwijgenoplegging en verder Misbruik en uitbuiting!

  De antisemitisme en holocoust gilletjes zijn Ook Óm de joodse bevolking in hún plek onder dé steen te polariseren in Angst en haat Én Anders Òm Ons onder Ònze Steen!´t IS chronisch Rassenhaat en Angst kweken van die heren der schepping Álsmede sabotage aan de Plicht tot Melding Van Strafbare Feiten.Doén ze mét ALLE Volken IN ALLE Volken tot in dé Gezinnen en Families ...IN DÈ WIÈGEN...zijn ze al eeuwen binnen gedrongen! Who rocks the Craddle rocks the World kennen ze namelijk al millenia áls wapen!
  Zó is de Wereld al eeuwen en eeuwen in een Heuze Baby en Kinder verkrachtingsoorlog verzeild geraakt.Wié dé meeste Kontjes kan scoren heeft het grootste leger. Dé ENIGE bestaansóórzáák van christendom en islam alsmede ALLE grote instanties en krachten die langer dan een jaar een dag kunnen bestaan ...dan zijn ze vals en corrupt en in dienst van de joodse elite!

  Èèn der demonien om dé eigen Bevolking HÈLEMÀÀL de Wind "of Changes " úit de Zeilen te halen IS ná en gedurende het Misbruik ván de eigen Kinderen laten ze Die ZELFDE Kinderen "áls Kind al 4-5yo " méé doén aan de verkrachtingen martelingen en Hersen spoelingen van Andere En Ook Onze Kinderen > TOTALE Corruptie zonder Redding ...Wié Wil JE Dán Nóg Hebben?

  Zó vóórkomt de elite dat joden de Vrijheid De Vrede Kunnen Zoéken en Vinden Om Dat ze zich al bij voorbaat verloren achten. Zij willen wél dé goede herder zijn ...langs dé paden ván hun eigen winsten! Bij Slachtoffervolken leggen ze die daad en schuldgevoelens ook aan voornamelijk bij de Kinderen op de schoolreisjes én Misbruiken die gevoelens willens en wetens ter verder Misbruik en Monddoodmaking en ter onderdrukking!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. 5) Dát is één der bedoelingen van de herodustransformaties van Mensen tót hoeren en slaven in minderwaardigheidsgevoelens en gecorrumpeerdheden! Die wilde dát een ieder zich nét zo laag als hij voelde!

  De ENIGE MÈÈST BASALE En DIÈPSTE ÒÒRZÀÀK Ván slavernijen hoeren prostituties haat oorlogen gebrek Armoeden eenzaamheid misdaden Leed geweld ZIJN KINDÈR VERKRACHTINGEN!

  Daar méé wordt GOD´s Schepping én Méé Gebóren Wét in de Mens vernietigd en chaos en dwaling ...vernietigende dwalingen zijn het Gevolg. GOD`S Wet of Wil is Niét om U te straffen Máár Óm U té Beschermen en Méé Geboren in Uw Wezen Zo Als Dat in ALLE Leven Mee Geboren IS.

  DÀÀR ÒM IS Vrije Wil Vrije Wèg Vrije Keuze en Vrij Bestaan Zonder Hinder te Gáán ZÒ BELANGRIJK DÀN IS GÒD´s WET Weer Bij Ons en Gaat Het Ons Goéd!

  Én Die elite?
  Sjá Wié Kon Dié opgesloten in Alle macht haat eenzaamheid en Geld Alle millenia van isolatie by haat onwetendheid en machteloosheid wet religie status en protocol en dé Uitweg Òok Niét Wetende Niét Eens Weet Hebbende Van een Andere Wereld Nog Helpen?
  Én naftaniel rutte verhagen rosenthal donner dejager cidi mdi hirsch ballin rasmussen etc etc - sayanim - staan regelrécht onder bevel ván israel en nog méér Ván dé aipac ...israel Òok...rothchild rockefeller goldman sachs feinstein lieberman etc etc etc Òók!

  Dé pyramide Hééft een Nóg Hoger Topje!
  loeb > li ....tevens familie van de achterlijke mafianeefjes dirupo lubbers en berlusconi !

  Afstammelingen van karel v.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. 6) Omdat het onderwijs in Nederland over WOII en de Holocaust begint op een moment waarop de ontwikkelingen al decennia aan de gang zijn, is er in Nederland een onjuist beeld over de waarachtige toedracht bij en tijdens WOII en de Holocaust. ""


  Ja wat wil je .Ten eerste heeft GÈÈN enkel krantenarchief ter Wereld een Artikeltje over een supposed holocoust of zelfs een mengele WÀT Tóch Vóórpaginanieuws ZOU ZIJN En ZEKÉR ALLE Vijanden Dán niét WÈL vrinden op de Voorpagina´s zouden Afdrukken. Geen enkel Duits oorlogsdocument 50.000.000 STUKS 3000 TON Papier - heeft Táál Nóch Teken van voorgenomen of uitgevoerde of opgedragen massamoorden noch welk holocoust dan ook noch bijzondere opdrachten tov joden of welk ander Ras of Volk dan Ook behalve de oorlogsverklaring aan Polen vanwege hun Ultieme Schanddaad tegen 50.000 Weerloos Duitse Bewoners van Bromberg wát later Bleek dé joden onder naam bolsjewieken hadden aangericht en die ook de kristallnacht hadden aangericht en opgezet.

  DUS eerst moesten ze hun Genociden en massamoorden die tot en met 1950 duurden afsluiten waar onder de opzettelijke verspreiding van tyfus dat 3,5 miljoen Polen en Duitsen de das om deed Waar onder de saturatiebombardementen op nog eens duizend Steden buiten Dresden en Berlijn waar onder de Móord op Acht Miljoen Duitse POW`s en 20 Miljoén Duitse Burgers alsmede Vele Europeanen Die zorgzaam beleid en bestuur in de weg stonden en dán nog alle Eigendommen en Goederen Huizen "Namen en statussen van Vermóórdde Burgers en Mensen roven en en al Die Lijken verbergen...werkt vast vertragend?

  Dán het ijzeren goordijn nog bedenken om rustig verder te kunnen moorden en roven.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Kijk kersverse Gevolgen van oa. naftaniel´s werk Leugens en Bedrog.

  http://www.hpdetijd.nl/2011-10-11/kan-t-nog-gekker-met-micha-kat-ja-nu-ontkent-hij-de-holocaust-1
  Israëlisch dissident Gilad Atzmon schreef december 2009: “Het is in Auschwitz, waar jonge Israëli’s genoeg haat opdoen om de Palestijnen te straffen voor door Europeanen begane misdaden” (www.gilad.co.uk ). De Israëlische politica Shulamit Aloni zei onlangs: “Wat wij op de Westbank doen, is erger dan alle pogroms de joden aangedaan . . .” (www.ynetnews.com). Inderdaad, gedurende alle ‘pogroms’ in de Negentiende eeuw in Rusland, kwamen net zoveel joden om als elke drie weken in de bezette gebieden Palestijnen. Wat hieraan toe te voegen? Voor wie heeft dat theatraal herdenken van Joods Lijden, in de Westerse cultuur, die hersenspoeling, dan zin? Niet voor gestorven joden van toen, niet voor Israëliërs van nu en al helemaal niet voor de lijdende en stervende Palestijnen. Als joden in eigen kring joods slachtofferschap en lijden herdenken is dat zeer te respecteren. Als dat middels dwang en manipulatie de rest van de wereld wordt opgedrongen, is er iets fundamenteel fout.
  Arminius 13-10-’11 16:50

  Kan Ook op naftaniel´s hectaren dóop pércéél!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. The launching of an outright war using nuclear warheads against Iran is now in the final planning stages.
  http://www.globalresearch.ca/index.php?aid=1714&context=va

  Iran’s horrific terror plot to strike in the heart of Washington, D.C., shouldn’t be a surprise. It fits the mold of a regime filled with unbounded hatred for the United States and our Middle Eastern allies, whether Israel or Saudi Arabia.

  Kenneth Bandler is the American Jewish Committee’s director of media relations
  http://www.foxnews.com/opinion/2011/10/12/iran-is-determined-to-push-terror-envelope/

  BeantwoordenVerwijderen
 9. The Role of Israel

  Since late 2004, Israel has been stockpiling US made conventional and nuclear weapons systems in anticipation of an attack on Iran. This stockpiling which is financed by US military aid was largely completed in June 2005. Israel has taken delivery from the US of several thousand "smart air launched weapons" including some 500 'bunker-buster bombs, which can also be used to deliver tactical nuclear bombs.
  http://www.globalresearch.ca/index.php?aid=1714&context=va

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Lucas 16:46

  "" Iran’s horrific terror plot to strike in the heart of Washington, D.C., shouldn’t be a surprise. It fits the mold of a regime filled with unbounded hatred for the United States ""

  Dat was vóór de israelische wtc aanslag al het horrific terror plot van israel om een van af Jackson California met een C130 boven Washington gevlogen russisch atoomwapen te detoneren om een atoomoorlog uit te lokken.Daar bij de exodus van honderden miljoenen joden alvorens te extermineren even vergetende.Dat Mislukte!

  Wat leuk voor ze dat Iran het dan toch nog voor ze blijkt te willen doen.

  Fideel Hóor!

  Trouwens deze berichten lijken enkel van de joods gecontroleerde kanalen te komen als enig bron even als de al queda rapportages steevast van israelisch gedreven en joden bezeten bronnen kwamen.

  Volgens Mij hebben spielberg kaufman en morgenthau met elkaar gekontneukt en is het product Onze dagelijkse media geworden?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Naftaniel en Lody van der Kamp zijn notoire professionele leugenaars over antisemitisme. Het gaat om een wereldwijd misbruik van de levende gevoeligheid voor antisemitisme, door de Israellobby. Daar zijn artikelen, boeken, en films genoeg over, die hier geen aandacht krijgen. Nederland kent ook de meest schandelijke voorbeelden, maar ook daar is nauwelijks protest tegen.
  Wordt het niet eens tijd, dat we gaan erkennen, dat we een probleem hebben, dat je niet kunt reduceren tot probleempjes bij Marokkanen?
  Israel is al sinds 43 jaar een bezetter, een notoire schender van tal van VN-vredesregels, en een notoire pleger van tal van misdaden. De uitbreidingspolitiek staat in de partijprogramma's van bijna alle grote politieke programma's, en Israel is absoluut niet bereid die op te geven.
  Nederland hoort tot de landen, die Israel in staat stellen om hier eindeloos mee door te gaan, door de handel, en zeer veel andere vormen van steun. En anderzijds hoort Nederland tot de top van de landen, die zich sterk verzetten tegen het verbinden van echte serieuze consequenties aan al deze misdaad.
  En er zijn ongelofelijk veel Amsterdamse Joden, die zich actief inzetten, om dit zo te houden, en die tevens het antisemitisme-circus promoten: Redacteuren, journalisten, columnisten, mediamakers, schrijvers, rabbies, CIDI, politici, etc etc. Die geloven zelf misschien goed weg te komen met hun mooie verhalen, maar het is volstrekt duidelijk. Splintergroeperingen zoals EAJG zijn een zeldzaamheid. Marokkaanse sites hadden er veel info over.
  Het zijn ook veelal diezelfde Amsterdamse joden, die met een woud van verhalen proberen weg te poetsen, dat het hele oordeel over de zaak bepaald wordt door de schendingen van VN-regels, die speciaal voor dit soort zaken gemaakt zijn. Mede daardoor is de opinievorming behoorlijk verziekt. Het is gewoon Israellobby.
  En klaagt nou uitgerekend die, een probleem te krijgen? Sorry, wie geweld steunt en witwast, krijgt zelf een probleem."
  http://www.netwerk.tv/uitzending/2010-06-21/joden-bedreigd-en-uitgescholden-op-straat?page=3

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Pinokkio vreest vuurdoop:

  Naftaniel begrijpt voorstel niet
  http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/5046875/Naftaniel-begrijpt-voorstel-niet.ece

  BeantwoordenVerwijderen
 13. "Ik heb het er op dit blog vaker over gehad (hier bijvoorbeeld) dat alles wat we over Israel-Palestina horen uit twee soorten waarheden, of beter: twee discoursen bestaat. De ene is de gewone werkelijkheid van feiten (historische zowel als actuele) die aan de hand van archieven, foto's, ooggetuigenverslagen of wat dan ook, kunnen worden geverifieerd. De andere is een mythe, een constructie, gefabriceerde werkelijkheid.
  In de echte, verifieerbare werkelijkheid is Israel gesticht nadat een groot deel van de autochtone bevolking van Palestina was verdreven. Daar zijn boeken over geschreven, door onder meer de historici Benny Morris en Ilan Pappé. Maar in de mythologische werkelijkheid van - helaas - de huidige politieke meerderheid in Israel, is het heel anders. Daarin zijn de Palestijnen helemaal niet verjaagd, maar gingen ze, na daar door Arabische radiostations te zijn opgeroepen, vrijwillig even weg om de Arabische legers de kans te geven Israel van de kaart te vegen.Daarna zouden ze weer terugkomen.
  De verifieerbare werkelijkheid heeft allang korte metten gemaakt met dit verhaal, maar het heeft een taai leven. En wel omdat het Israelische onderwijssysteem, veel Israeli's, en ook veel van Israels supporters, de historische bewijzen negeren. Zij blijven liever geloven in de 'officiële' Israelische geschiedschrijving over de 'onbevlekte' geboorte van hun staat."
  http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/10/hoezo-verdween-de-nuance-uit-een_12.html

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de Canadese autoriteiten gevraagd om de voormalige Amerikaanse president George W. Bush op te pakken tijdens zijn bezoek aan het land. De ex-president, die er op 20 oktober wordt verwacht, wordt door de organisatie beschuldigd van "misdaden" waaronder "foltering".
  http://www.knack.be/belga-algemeen/amnesty-international-vraagt-arrestatie-george-w-bush/article-1195117091861.htm

  De kans dat Nederlanders in Afghanistan betrokken raken bij marteling van gevangenen is heel klein. Commandant der Strijdkrachten Van Uhm heeft dat gezegd, naar aanleiding van een VN-rapport over martelingen in Afghaanse detentiecentra.
  http://nos.nl/artikel/303359-nederlanders-martelen-niet-in-afghanistan.html

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Elke echt open wetenschapper kan niet accepteren dat mensen in een samenleving waarin de vrijheid van meningsuiting wél gebruikt mag worden om op te roepen om andere groepen te discimineren of te kwetsen, een 'negationistisch' onderzoek naar de jodenvervolging en de nationaalsocialistische jodenpolitiek en hun gigantische concentratiekampensysteem niet mogen instellen."
  http://www.hpdetijd.nl/2011-10-11/kan-t-nog-gekker-met-micha-kat-ja-nu-ontkent-hij-de-holocaust-1

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Circumstantial evidence toont cocaineverslaving Wim Kortenoeven aan:

  http://www.stand.nl/uitzendinggemist/23407

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Wim Kortenoeven wil niet alleen Anne Frank maar ook Iran "doen":

  WimKortenoeven twittert:
  Interessante verklaring voor de krankzinnige en levensgevaarlijke Shalit-Hamas terroristendeal. Israel gaat Iran doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. 1) http://geertwilder.wordpress.com/2011/09/23/united-nations/#comment-49

  Bezorgde Burger says:
  Your comment is awaiting moderation.
  October 14, 2011 at 7:34 am

  Wim Kortenoeven is joods en sayanim van israel even als rosenthal rutte verhagen
  De joodse lobby van cda pvda d66 vvd heeft zelf de islamieten ingevoerd óm waar meneer kortenhoeven nu Iran van op radio beschuldigd en ze met crimineel oogmerk zelf deden (en doen?)

  “Buitendién leggen de joodse mafia dát – Baby en Kinder verkrachtingen – ook op heel slinks via dé Wijkterrorismen en laten zich bijstaan in de Volksverkrachtingen door afrikanen islamieten asiaten etc wát maar geil en gewetenloos IS en er extra én primair vóór geimporteerd worden áls medeonderrdrukkers! Die Misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid worden van uit staat en regeringen politiék de Duivelse handen boven de collaborateurshoofden gehouden ook in dé prostituties en distributies van hun drugs als heroine en alcohol.” http://hetzuur.blogspot.com/2011/10/ronny-naftaniel-beschermt.html?showComment=1318527692024#c8831830706200206378

  èn meneer kortenhoeven was het niet israel dat al 50 VN resoluties tegen zich heeft en chronisch ALLE Eisen Ván haar stiekeme EU lidmaatschap en alle wetgeving en alle Menselijkheid mét hoeven tréédt?

  Uw op eense hysterie over Iran op radio gebaseerd óp een Onbetrouwbaar opmerkinkje over een dun nachtje ijs en dát uit al bewezen collaborerende joodse lobbymedia doet uw Betrouwbaarheid en Trouw aan de Nederlandse Samenleving geen Goed.

  Buitendien net als dion gauss joods en zeer mogelijk corrupt en in gesluisd door joris demmink even als meer dat zo waren in gesluisd om de PVV van binnen uit te controleren en even als dion gauss de PVV de kop van jut maken in zeer heikele zaken waar Men de joodse cda pvda d66 vvd helemaal niet hoorde!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. 2) Dát er islamieten ingevoerd worden en dat al sinds 1962 op nieuw is van meet joodse criminaliteit ter versterking van haar staatsterrorismen en dictatuur “en ZIJN inderdaad een Groot Probleem” dermatig dat in 1972 al Rellen in Grote Steden uitbraken vanwege dat ze Onze Vrouwen en Kinderen op Straat Lastig vielen en massaal Verkrachtten.

  DÁT werd door de zelfde joodse staats en media mafia verzwegen in de Media!

  NU Heet dat WIJKTERRORISMEN én Guess wat ze massaal Met Onze Kinderen En Families doén en deden!…Èn HEDEN NÒG verzwegen door de cda pvda d66 vdd die ze invoerden vanwege joods belang op diverse fronten.Ook nu verzwegen door heer kortenheven rosenthal rutte verhagen etc.

  Dán uri rosenthal nog …die staat onder direct bevel van israel even als boven aan gegevenen en komt enkel zijn nest uit in israelbelang zo als een mejúfrouw bahrami promoten die in Iran gestenigd zou worden en in werkelijkheid geen Freedomfigther was MÀÀR joods mossadagente die de Bevolking daar moest ophitsen en Hiér al met 14 kg harddrugs was opgepakt en ginder nog eens met 2,4 kilo van dat spul…

  Wat nu gebeurd is simpel voortzetting van de israelische wensen de Eufraat en Zoet Water van Iran te Roven.

  Op dit moment doet heer kortenhoeven simpel mee aan oorloghitsen en Verraad aan de PVV en de Nederlandse bevolking alsmede aan de EU Gemeenschap ….Van De EU Leden heeft deze heer nog geen eens het Fatsoen even Hun Inzichten en Mening af te wachten …gelijk stoken maar …Teken van joods criminele intenties.

  Mede net als de Onverdoofd ritueel slachten onderwerpen en dit Zeker een Onderwerp Wat Exclusief en Uitsluitend Door Uw Leider en Voorman Verwoordt en Behandeld Dient te Worden!

  Mijn Vraag aan u meneer kortenhoeven “kent u even als dion gauss de heer joris demmink persoonlijk en pleegt u Misdrijven voor hem en zijn metier?
  Perst de heer joris demmink u áf?

  #

  BeantwoordenVerwijderen
 20. geertwilder.wordpress.com/2011/09/23/united-nations/#comment-50
  Bezorgde Burger says:
  Your comment is awaiting moderation.
  October 14, 2011 at 8:03 am

  Exclusief joodse slavenhandel der eeuwen …mét ALLE Volken ….NÀÀR ALLE volken.

  http://hetzuur.blogspot.com/2011/10/joden-verwoesters-black-nation.html
  Simon zei

  The Secret Relationship between Blacks and Jews. Vol 1 (Book)
  PDF http://www.megaupload.com/?d=YS3JWH78
  #

  http://www.jewwatch.com/jew-slavery-folder.html
  http://jewwatch.com/

  Stukjes joodse Wereldcommunicatiemonopolies en Bedrog van eeuwen
  http://www.jewwatch.com/jew-controlledpress-folder.html

  Waar BIJ U Mag Bedenken dat zij al die bijbel brachten incluis Fake christendom en Leugens tot Waarheden maakten.
  #

  Sjá de naftaniel´s en hun demonenwereldje!

  BeantwoordenVerwijderen
 21. http://www.youtube.com/watch?v=B0CIiH1qNlI&feature=player_embedded

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Een bevestiging - Wéér - van de zeer Schadelijke Já verwoéstende invloeden van de naftaniel´s en gelijken óp eigen en andermans Volken.

  Ook de eigen Kinderen krijgen geen Schijn van Kans Óm Naar Hun Eigen Wensen Natuur in Vrede en Veiligheid Hun Bestaan te Vieren Of Hun Eigen Wég te Gaan.

  Worden ván Jongs af aan al opgehitst en verzopen in dé Wrede absolúút egoistische mafiasekte cq ronny naftaniel haat en vijandschapzaaierijen en hun derdenbelang aan het opofferen van de Kinderen!

  http://www.depers.nl/buitenland/602758/Mijn-papa-werkt-in-het-leger.html

  BeantwoordenVerwijderen
 23. naftaniel cidi mdi collaborerend justitie en politiek kijken in hun Terrorismen tegen Getuigen Volken Kinderen(Misdaden indoctrinaties en Geschiedenisvervalsingen op scholen en Zelfs academien) en Gestudeerden inzake de holocoustfraudes en bedrog zo als Aangetoond maar al te graag óver de Andere Gegevens en Websites VOL Informatie héén...indien ze het niet óf nóg niet voor elkaar kregen die Informatie of Bron te vernietigen "met ALLE middelen"!

  Het Zoú Dé Wereldpolitiék SIÈREN Déze Misdadige elementen inclusiéf hun rabinaten en media Pér Onmiddelijk ván ALLE Kommunicatiemogelijkheden middelen Gelden Subdidies Bijstand Steun én immuniteit tegen Wettelijke Vervolgingen té ÒNTDOÈN om hun Misdrijven Terrorismen en Atrocities tegen de Mensheid zo Veel Mogelijk te Stoppen!

  http://radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hela de Kreek

  Als jurist kun je dit mischien uitleggen hoe dat zit óf Plegen die cidi mdi justitie nou Simpel Smaad Ernstigste Laster Stalking Belaging en Valse Beschuldigingen met Frauduleus Crimineel oogpunt?

  > “” HOLOCOUSTONTKENNER “” ???


  Wat is gebeurd mét ...

  > ÒNSCHULDIG TÒT UW SCHULD IS BEWEZEN < ?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Lucas "" Maar in de mythologische werkelijkheid van - helaas - de huidige politieke meerderheid in Israel, is het heel anders. Daarin zijn de Palestijnen helemaal niet verjaagd, maar gingen ze, na daar door Arabische radiostations te zijn opgeroepen, vrijwillig even weg om de Arabische legers de kans te geven Israel van de kaart te vegen.Daarna zouden ze weer terugkomen.
  De verifieerbare werkelijkheid heeft allang korte metten gemaakt met dit verhaal, maar het heeft een taai leven.
  13 oktober 2011 20:37 ""

  Dé pathologische Term die Je Zoekt is collectieve Fraudofabuleuze Aandoeningen.

  Veroorzaakt door Schuldcomplexen zo groot als de Maan door Hersenspoelingen van eeuwen dat in stand gehouden wordt via wet staat en religiesystemen - een Zee van Leed veroorzakende viciouse cirkel.

  Grootheidswanen en munchhaussen spat er ook van af ziet bijvoorbeeld job cohen Die in de Gevangenis Thusi Hoort eens een tijdje aan.

  Criminele Maatschappij ontwrichtende politiekbedrijving in enkel en uitsluitend eigen belang en de mafiagroep the pack!

  Munchhausen is Mensen Volken Groepen Kinderen in Leed en Ongeluk Schaden en Handicaps storten zo dat Ze met Handen en Voeten aan die "goede herder" vast zitten.

  Zulke patienten Plegen ook hun bestaan van de ene naar de andere Misdaad of het voorbereiden van de volgende naast hysterisch en chronisch aan uitbreiding van macht almacht monopolisch bezit te werken met ALLE gewetenloze en Criminele middelen die maar mogelijk zijn.OOk Ieder om zich heen zwakker zieker misselijker maken dan men zelf is.Gifstoffen Mishandelingen Ondervoedingen etc.

  De zogenaamd zielige Munchhausenvrouwtjes doen wel wat meer dan krokodillentranen trainen en zijn gemiddeld zware tot zeer zware Criminelen in Gezin en Omgeving.

  HEEL DAT joodse volk HEEFT DEZE geest!

  De islamitische asiatische afrikaanse met hun religien en wetten - Volk Kinderen Mensen groomen indoctrineren bedonderen bedreigen onderwerpen gijzelen en voor het hebzuchtige Misbruikerkarretje spannen zich koning of what ever beroemende benoemende!

  En ALTIJD weten ze wel een vijand een schuldige aan te wijzen anders dán de WARE DADERS!

  Àls Je er Wat Ván Zegt ben jij het in ieder geval zó al.

  Heel Onze politiek staat op dit en ander moment ook BOL van Deze gedragingen en Misdrijven!

  BeantwoordenVerwijderen
 26. ""Zulke patienten Plegen ook hun bestaan van de ene naar de andere Misdaad of het voorbereiden van de volgende naast hysterisch en chronisch aan uitbreiding van macht almacht monopolisch bezit te werken met ALLE gewetenloze en Criminele middelen die maar mogelijk zijn.""

  Bij joden zo goed áls collectief ook voorkomende > Kinderen Misbruiken Verkrachten onderwerpen en Die Misbruiken om via verleidingen en verprostitueringen afpersingsnetwerken te creeren over al waar ze wonen EN werken.

  In de thuisomgeving net zo hard als in job staat ambtenarij politiek industrie media en zelfs eigen en aangetrouwde Familie waar bij de Kinderen naast standaard Misbruikt ook standaard verprostitueert worden voor macht en inkomen.

  Overwegend zo verkrijgen ze in meeste Landen en bij Meeste Volken al heel snel een voet in de macht en zijn nu dus ook over al de machtigste en in Nederland ook...presidenten en ministers zelfs en hebben alles ingepikt en weg geroofd ... Onze priesters wijzen moraal wet academici politici woord en geweten Joy Hóor!

  Rabijnen ... dé korporaals luitenants Misdaadbaronnen van die mafiasekte doén niet anders naast serie Baby rapen dan dat soort netwerken en bolwerken aanleggen over al waar ze geinfiltreerd worden.Ook op scholen.

  Gemiddeld dicht Men Munchhausen de vrouwtjes toe Máár Als de staat en overheden ten opzichte van de Bevolkingen Bekeken Wordt Ziet Men snel Gelijkende Symptomen Náást nog een HEEL stel MEER uit het grote psychopathologieboek!

  Nota bene dé onderzoekers bij Pieter Baan ook nog in Plaats van de Onderzochtten!

  Ook kan men vaak bij zulke figuren als ze publieke politieke bestuursfuncties hebben het Misbruiken van Kinderen cq groomen van Bevolking en Kinderen via scenes met de Kinderen op tv en in krant en nieuws eigen status en aantrekkelijkheid kunstmatig te verhogen Zién.

  Rutte opstelten pwa etc verbruiken misbruiken schepen met Kinderen zo.

  Een Vergissing DÀÀR in te trappen!
  Alles leden joodse Misbruikmafia!

  BeantwoordenVerwijderen